VAR-jaarvergadering 2012: Tijd voor verandering

Op 11 mei 2012 werd de jaarlijkse VAR-ledenvergadering te Utrecht gehouden. De titel van deze vergadering luidde ‘Tijd voor verandering’ en verwees naar het thema dit jaar, het overgangsrecht in al zijn facetten.

De preadviseurs en de onderwerpen die zij behandelen waren:

prof.mr. M.J. (Rianne) Jacobs, Overgangsrecht in Nederlandse en Europese regelgeving
prof.mr. H.E. (Herman) Bröring, Beleidswijziging: het spel, de regels en het vertrouwen
prof.dr. C.W. (Chris) Backes, Dynamisch omgevingsrecht
mr.dr. M.R.T. (Melvin) Pauwels, Fiscaal overgangsrecht: balanceren tussen verandering en rechtszekerheid

Bij wet- en regelgeving komt overgangsrecht kijken. Bij de vormgeving van dat overgangsrecht kan een spanning ontstaan tussen enerzijds verworven rechten of gewekte verwachtingen van burgers en anderzijds de slagvaardigheid van het bestuur en/of de uit het Unierecht voortvloeiende verplichtingen voor de lidstaten.

Overgangsrecht wordt wel saai en technisch gevonden (en is dat misschien soms ook), maar het fenomeen is van alle tijden en belangrijk. Overgangsrecht en de daarbij te maken keuzen plaatsen zowel overheid, burger als rechter steeds voor nieuwe uitdagingen. Ook in 2012 vormt het overgangsrecht een onderwerp waar veel aandacht voor bestaat, mede als gevolg van de benodigde bezuinigingen. Als (willekeurige) voorbeelden zijn te noemen de heffing voor de identiteitskaart, de bezuinigingen in de culturele sector, waaronder de intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars en de langstudeerdersmaatregel.

In de preadviezen staan wijzigingen in wet- of regelgeving centraal die het gevolg zijn van gewijzigde politieke of beleidsmatige inzichten. Algemene aspecten die daarin steeds terugkomen zijn de beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid en de belangenafweging die moet worden gemaakt. Daarnaast komen aan de orde de meer technische aspecten van de juridische vormgeving van het overgangsrecht. De begrippen onmiddellijke, eerbiedigende en uitgestelde werking, alsmede de terugwerkende kracht passeren hierbij de revue.

De preadviezen zijn als nr. 148 uitgekomen in de VAR-reeks. De uitslag van de stemmingen over de stellingen van de preadviseurs zal verschijnen in het verslag van de Jaarvergadering 2012.

Bron afbeelding: Eddi 07

Gerelateerde berichten