VAR-studiemiddag: De toegang tot de rechter in het geding

Op 10 februari 2012 organiseerde de VAR, in samenwerking met OSR Juridische Opleidingen, een studiemiddag onder de titel ‘De toegang tot de rechter in het geding; het wetsvoorstel verhoging griffierechten.’ Aanleiding waren de voorgenomen kabinetsmaatregelen tot substantiële verhoging van de griffierechten voor procedures bij de burgerlijke rechter en de bestuursrechter (wetsvoorstel verhoging griffierechten, TK 33 071, nr. 2) en de bezuinigingen in het kader van de wet op de rechtsbijstand (ontwerpbesluit aanpassing Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, TK 31 753).

Inleidingen werden gehouden door prof.mr. T. (Tom) Barkhuysen (advocaat Stibbe / hoogleraar staats- en bestuursrecht UL), die sprak over de aanvaardbaarheid van de maatregelen in het licht van artikel 6 EVRM en artikel 47 Europees Handvest. Mr. H. (Harm) Gelderloos (advocaat Den Haag) sprak aan de hand van enkele case-scenario’s over de betekenis van de voorstellen voor het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Mr. R. (Ruurd) Koopmans (directeur juridische zaken SVB) belichtte de betekenis van de aangekondigde maatregelen voor uitkeringsinstanties / bestuursorganen en ging in op de vraag hoe die zullen omgaan met de introductie van zeer aanzienlijke griffierechtverplichtingen voor ‘verliezende’ bestuursorganen. Tenslotte trad mr. U. (Ulco) van de Pol (gemeentelijk ombudsman) op met een spreekbeurt onder de titel: ‘Een (verdere) verstoring van de balans tussen burger en overheid?’

Bron afbeelding: Ben Zvan

Gerelateerde berichten