Jonge VAR 2011: Genoemd en gedoemd? Over actieve openbaarmaking door bestuursorganen

Op 11 november 2011 werd de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR gehouden bij Houthoff Buruma te Amsterdam. Het onderwerp was ‘Genoemd en gedoemd? Over actieve openbaarmaking door bestuursorganen’.

Preadviezen waren uitgebracht door mr. J.J. (Jonathan) Reuveny (Afdeling bestuursrechtspraak), mr. A.C. (Annechien) Beijering-Beck (Houthoff Buruma), en mr. B.R.J. (Binne-Jan) de Haan en mr. M.C.T.M. (Monica) Sonderegger (beide Nma). Jonathan Reuveny gaat in zijn preadvies in op de actieve openbaarmaking op grond van artikel 8 Wob. Annechien Beijering-Beck bespreekt het openbaarmakingsregime van de Wft. Binne-Jan de Haan en Monica Sonderegger gaan in hun preadvies in op de nieuwe ‘supertoezichthouder’ ACM en de kansen voor een algemene openbaarmakingsregeling. Nadat de preadviseurs elk een presentatie hadden gegeven over hun onderwerp, ontstond een levendige discussie met de zaal, waarna de circa 100 aanwezigen hun stem konden uitbrengen over de stellingen van de preadviseurs. De preadviezen en een verslag van de vergadering zijn uitgebracht in de Jonge VAR-reeks (nr. 10).

Gerelateerde berichten