VAR-studiemiddag: Interbestuurlijk toezicht

Op vrijdag 21 januari 2011 organiseerde de VAR Vereniging voor Bestuursrecht een studiemiddag over nieuwe ontwikkelingen in het interbestuurlijk toezicht.

Aanleiding
Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Revitalisering generiek toezicht aanhangig (kamerstuk nr. 32 389). Dit voorstel strekt tot wijziging van het stelsel van interbestuurlijk toezicht, waarbij uitgangspunt is het door de Commissie Oosting beleden adagium ‘van specifiek naar generiek’. Als dit voorstel wet wordt, brengt dat een aantal belangrijke wijzigingen mee voor overheden op nationaal en decentraal niveau. Zo moet de figuur van de spontane vernietiging in het nieuwe stelsel een belangrijker betekenis krijgen. Alvorens juridische interventies worden gepleegd, is vanzelfsprekend eerst bestuurlijk overleg aangewezen. Tegen die achtergrond voorziet de wet in een ‘interventieladder’, waarbij verschillende fasen in het bestuurlijk voortraject worden onderscheiden.
Daarnaast spelen interessante ontwikkelingen op het vlak van het toezicht op de naleving van Europees recht door decentrale overheden. Het wetsvoorstel Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten, aanhangig bij de Eerste Kamer (kamerstuk nr. 32 157), voorziet erin dat het Rijk kan ingrijpen wanneer decentrale overheden tekortschieten in de naleving van Europeesrechtelijke verplichtingen, vanuit de gedachte dat de Staat daarvoor ook aansprakelijk is. Alles reden genoeg om aan de bovenstaande onderwerpen een VAR-studiemiddag te wijden.

Sprekers
Inleidingen werden verzorgd door prof.mr. Sjoerd Zijlstra (hoogleraar aan de VU), mr. Christien de Kruijf (docent aan de Universiteit Leiden) en mr.dr. Henk de Vries (beleidsadviseur bij de provincie Utrecht).

Bron afbeelding: Rashley

Gerelateerde berichten